Oluf Immersen

Oluf blev udlært som bogtrykker i 1982.
Efter 9 år hos et andet trykkeri fik Oluf lyst til at blive selvstændig, og
startede i 1991 Trykkeriet Friheden, der i årenes løb er blevet det største trykkeri i Thy.
Oluf har produktion og teknik som sine væsentligste opgaver.

Casper Tindal

Casper har været ansat siden 2017.
Casper er uddannet mediegrafiker fra Aalborg Media College og har stor erfaring
indenfor både digital- og offsettryk. Han har også erfaring indenfor
efterbehandling af tryksager samt storformat!

Peter Møller

Peter har været ansat siden 2012.
Peter er uddannet som grafisk trykker og grafonom
fra den grafiske højskole i København.
Peter har over 25 års erfaring indenfor den grafiske branche, hvor hans opgaver har været trykning, bogbinderi, ledelse, salg og administration.